Despre noi

În anul 2001 Asociația Casa Faenza a fost fondată de: Primăria Municipiului Timișoara, Primăria Orașului Faenza și Comitetul de Prietenie Faenza – Timișoara.

Asociația Casa Faenza este o organizație neguvermanentală acreditată, recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea nr. 1212 din 10 noiembrie 2021, care furnizează, prin intermediul Centrului de zi pentru copii cu autism, o gamă complexă de servicii specializate pentru copiii cu tulburări de spectru autist și familiile acestora. Sediul asociației este în Timișoara, Aleea Sănătății nr. 15, iar serviciile sunt gratuite. Finanțarea este asigurată de către Primăria Municipiului Timișoara, beneficiarii au domiciliul pe raza orașului, dar asociația oferă servicii de evaluare complexă pentru toți copiii diagnosticați cu autism din țară și străinătate care solicită sprijin.

Misiunea asociației este prevenirea, limitarea situațiilor de vulnerabilitate și menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depistarea situațiilor de nevoie socială a copiilor cu elemente și tulburări de spectru autist cu vârsta cuprinsă între 3 – 18 ani. Ca furnizor de servicii sociale private, obiectivul principal este reprezentat de satisfacerea nevoilor beneficiarilor. 

Principalele obiective ale asociaţiei sunt:

  • promovarea în cadrul comunităţii locale a serviciilor oferite pentru ca toţi părinţii ce au copii diagnosticaţi cu elemente şi tulburări de spectru autist să poată accesa programele asociaţiei
  • activităţi de abilitare a copiilor pe plan cognitiv, emoţional şi social şi consilierea părinţilor acestora pentru creşterea nivelului de adaptare la condiţiile sociale şi a deprinderilor de viaţă independentă
  • perfecţionarea continuă a personalului pentru a asigura servicii diversificate şi de calitate pentru beneficiari: copiii cu elemente de spectru autist şi părinţii acestora
  • recunoaşterea calităţii serviciilor asociaţiei la nivel naţional prin programul de evaluări naţionale.