"Diagnosticarea precoce înseamnă șanse reale de recuperare”

"Early diagnosis means a real chance for recovery"

 

Asociația Casa Faenza Timișoara are plăcerea să vă informeze că începând cu luna aprilie 2014, desfășurăm activități de evaluare precoce gratuite! (0-3ani).

Faenza Timişoara Association is pleased to inform you that since April 2014, we conduct free early assessment activities (0-3ani).

 

SERVICIILE OFERITE DE CĂTRE  ASOCIAŢIA  CASA FAENZA TIMIȘOARA SUNT GRATUITE ŞI CONSTAU ÎN:

 

SERVICES PROVIDED BY THE Casa Faenza TIMIŞOARA Association are free and consist in:

 

 

Pentru copii :

        Evaluare de o echipă multidisciplinară (medic pedopsihiatru, psiholog, pedagog de recuperare, kinetoterapeut, asistent social)

        Stabilirea unui program personalizat de intervenţie

        Activități de abilitare

        Monitorizări (medicală, psihiatrică, psihologică)

        Cluburi

        Loc de joacă și piscină amenajate în curtea Asociației.

 

For children:

         Multidisciplinary team assessment (child psychiatrist, psychologists, special educators, physical therapist, social worker)

         Setting a custom program for intervention

         Therapeutic activities

         Monitoring (medical, psychiatric, psychological)

         Thematic clubs

         Courtyard recreational activities

Pentru părinți :

        Consiliere parentală sau individuală

        Terapie familială

        Grupuri educaţionale

        Grupuri de suport pentru părinți

 

For parents:

          Parental counseling or individual counseling

          Family Therapy

          Educational Groups

          Parents support groups

 

 

Activități de conștientizare și depistare precoce a Tulburărilor de spectru autist în comunitate.

Community awareness and early detection of autism spectrum disorder activities.

 

Log In