Posturi vacante

 

Asociatia Casa Faenza Timisoara scoate la concurs urmatoarele posturi:

  1. Psiholog – studii superioare de specialitate, experienta in domeniu;
  2. Kinetoterapeut pe perioada determinata (pana la 30.09.2015) – studii superioare de specialitate, experienta in domeniu.

 

Termenul de inscriere la concurs este de 10 zile lucratoare de la data publicarii pe site-ul asociatiei (ultima zi este data de 21.02.2014).

Concursul va fi organizat in termen de 15 zile lucratoare de la data incheierii termenului de inscriere (in data de  17.03.2014, la ora 11,00).

 

Concursul consta in doua probe:

-  proba scrisa si interviu.

Punctajul minim pe care candidatul trebuie sa il obtina la proba scrisa este de 7 (sapte)

 puncte.

Notra minima de promovare a concursului este 7 (sapte).

Dosarul de inscriere la concurs se depune la sediul asociatiei din Timisoara, strada: Aleea Sanatatii nr. 15, telefon: 0356101409, intre orele 13,00 – 15,00 la Biroul Contabilitate si cuprinde:

- cererea de inscriere la concurs;

- certificat medical care atesta faptul ca este apt pentru prestarea muncii respective (eliberat de medicul de familie);

- copie de pe actul de identitate;

- copie de pe diploma de licenta si alte acte care atesta efectuarea unor specializari;

- adeverinta de vechime totala in campul muncii, respectiv copie de pe carnetul de munca, daca este cazul;

- cazier judiciar;

- copie de pe fisa de evaluare a performantelor profesionale din anul anterior  sau recomandare, dupa caz.

 

 

Bibliografie psiholog:

  1. O.U.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si actualizata
  2. Oana Muraru – Cernomazu

            Aspecte generale ale patologiei autiste

          CAP. I.6 Tratament.Evolutie. Prognostic (pag. 86 – 102 – fara partea de tratament farmacologic)

      3.  Tiberiu Mircea

           Psihologia si psihopatologia dezvoltarii copilului mic

           CAP. Psihologia si psihopatologia developmentala a copilului mic (perioada 1 – 3 ani)

           CAP. Psihologia si psihopatologia developmentala in perioada prescolara a copilului (perioada 3 – 7 ani)

      4.  Asociatia Casa Faenza

           Manualul de bune practice utilizat in abilitarea copiilor de spectru autist

           CAP 3 Evaluarea psihologica (pag 42 - 53)

      5.  DSM IV

           Tulburarea autista

           Tulburarea pervaziva de dezvoltare

           Sindrom Asperger

 

Bibliografie kinetoterapeut:

  1. O.U.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si actualizata
  2. Oana Muraru – Cernomazu

            Aspecte generale ale patologiei autiste

          CAP. I.6 Tratament.Evolutie. Prognostic (pag. 86 – 102 – fara partea de tratament farmacologic)

      3.  Tiberiu Mircea

           Psihologia si psihopatologia dezvoltarii copilului mic

           CAP. Psihologia si psihopatologia developmentala a copilului mic (perioada 1 – 3 ani)

           CAP. Psihologia si psihopatologia developmentala in perioada prescolara a copilului (perioada 3 – 7 ani)

      4.  Asociatia Casa Faenza

           Manualul de bune practice utilizat in abilitarea copiilor de spectru autist

           CAP 10 Kinetoterapie (pag 173-210)

      5.  DSM IV

           Tulburarea autista

           Tulburarea pervaziva de dezvoltare

           Sindrom Asperger

 

Log In