Evaluări naționale

National evaluations

Serviciul de evaluare națională a copiilor cu tulburări de spectru autist funcționează în luna iulie a fiecărui an. Sunt preluați spre evaluare gratuită copiii din toată țara.

National assessment services for children with autistic spectrum disorder take place each year in July. Children from all over the country come for free assessment.

Înscrierile pentru evaluări se realizează pe tot parcursul anului.

Assessment registrations can be done throughout the year.

Timp de o saptămână, copiii sunt evaluați de către membrii echipei multidiscipinare (pedopsihiatru, psiholog, pedagog de recuperare, kinetoterapeut, asistent social). Familia este prezentă la activitățile de evaluare desfășurate, având posibilitatea de a aplica metodele și tehnicile folosite de specialiști. La finalul săptămânii de evaluare, familia beneficiază de un protocol de recomandări din partea specialiștilor, precum și îndrumări cu privire la serviciile de care pot beneficia în proximitatea domiciliului.

 

For a week, the children are evaluated by the multidisciplinary team (Child Psychiatrist, psychologist,  special educator, physical therapist, social worker). The family can participate in therapeutic activities, enabling them to apply the methods and techniques used by professionals. At the end of the evaluation  week, the family receives a series of recommendations from specialists and guidance on eligible services close to home.

 

 DSC_0390

În cadrul serviciului de evaluare națională se parcurg următoarele etape:

 

 1. Înscrierea pe lista de evaluare a copilului și a familiei
 2. Evaluarea multidisciplinară (psihiatrică, psihologică, pedagogică, kinetoterapeutică, asistență socială)
 3. Întâlnirea echipei cu familia copilului pentru primirea protocolului de recomandări și informarea despre existența altor servicii similare în regiunea în care își are domiciliul, ca alternative de integrare a copilului.

 

National assessment service, with its following steps:

    1.  Family registration    

    2. Multidisciplinary assessment

    3. Meeting with the child's family to receive the reccommendation protocol  and information about the existence of other similar services in their region, as service alternatives.

 

Pentru a beneficia de serviciile de evaluări naționale, aveți nevoie de:

 

 • scrisoare medicală care atestă diagnosticul (tulburare de spectru autist)
 • analize medicale justificative (exsudat faringian, examen coproparazitologic)
 • copie după certificatul de naștere al copilului
 • copie după cartea de identitate a părintelui.

 

 

For the national evaluation services, you will need:

 • a medical letter stating the diagnosis (autism spectrum disorder)
 • medical tests (pharyngeal exudate, fecal exam)
 • copy of the child’s birth certificate
 • copy of the parent’s ID

 

 

Log In