ASOCIAȚIA CASA  FAENZA TIMIȘOARA  este o persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, acreditată ca furnizor de servicii sociale gratuite pe tipul de servicii ”centru de zi”.

Casa Faenza Association is a Romanian non-profit entity, accredited as a free social services provider, "day care center" type. 

DSC_0373    

În august 2001, în Timisoara s-a înființat Asociația Casa Faenza, prin colaborarea dintre primăriile orașelor înfrățite Timișoara și Faenza - Italia și Comitetul de Prietenie Faenza-Timișoara, fiind unică în țară prin structură și concepție.

 

In August 2001, in Timisoara, Casa Faenza was established through collaboration between the city of Timisoara and Faenza - Italy, unique in structure and design.


            untitledaa  Astfel, Timișoara a devenit primul oraș din țară în care sănătatea mintală a copiilor comunității devenea responsabilitatea comunității însăși. Primăria Timișoara se implică în crearea unei structuri unice, cu un personal calificat care oferă servicii de un înalt profesionalism copiilor cu tulburare de spectru autist.

      Thus, Timisoara became the first city in the country where children's mental health community became the responsibility of the community itself. Timisoara City Hall is involved in creating a unique structure with a qualified staff offering highly professional care to children with autistic spectrum disorder.              

      
                  SCOPUL ASOCIAȚIEI, stabilit pe baza evaluării nevoilor comunității, este de a îmbunătăți condițiile de viață și adaptabilitate socială a copiilor cu tulburare din spectrul autist din Timisoara, cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, prin abilitarea și integrarea socială, accentuându-se importanța intervenției precoce.

                    The scope of the association, based on the community needs assessment, is to 
improve living conditions and social
adaptability of children with autistic spectrum disorder in
Timisoara, aged 0-18 years , by social integration , emphasizing the
importance of early intervention.


   

                                                                                              untitledbb

 

 

Log In